Cel:
Wpisz kwotę datku w PLN:

Organizatorem zbiórki jest Klasztor oo Dominikanów w Rzeszowie.